Tané Hermetic Especialistas en puertas herméticas
Com millorar l'eficiència energètica de les portes frigorífiques?

Una de les decisions més importants a l’hora d’instal·lar una càmera frigorífica és l’elecció de la porta adequada.
No totes les portes frigorífiques són iguals, i triar una porta econòmica pot sortir car a la llarga si no compleix els requisits d'aïllament, seguretat i durabilitat. 

 

A continuació, us indiquem 11 consells i/o punts crítics per a les vostres portes frigorífiques que poden ajudar a reduir els costos d'energia i millora de la sostenibilitat de les vostres instal·lacions.

 

 

Hi ha diversos aspectes a considerar en determinar una porta adequada:

Ø L'econòmic

Ø La durabilitat de les portes

Ø La seva eficiència energètica i hermeticitat

Ø Automatització

Ø Exigències de sectorització contra foc

 

En primer lloc, cal triar una porta que s'adapti a les vostres necessitats i pressupost.

 

Per això, a la gamma de portes frigorífiques disposem de diverses qualitats, preus i especificacions, segons siguin portes de la línia econòmica, mitjana o d'altes prestacions.

Però independent de la línia escollida, totes seran resistents i duradores tal com s'espera d’una porta Tané.

 

Tot i això, en aquests moments de crisi energètica i climàtica, l'eficiència energètica s'està convertint cada vegada més en un factor clau per al desenvolupament sostenible i la competitivitat de les empreses.

Els productes de Tané Hermetic ofereixen solucions innovadores i d'alta qualitat per millorar l'aïllament tèrmic i acústic dels edificis i reduir el consum d'energia i les emissions de CO2.

 

Les portes frigorífiques són un element clau per garantir l'eficiència energètica de les cambres frigorífiques, ja que són les responsables d'evitar les pèrdues de fred i mantenir la temperatura adequada a l'interior.

Una porta frigorífica de qualitat ha de comptar amb un bon aïllament tèrmic, un sistema de tancament hermètic i en cas de portes per a congelació, una resistència elèctrica per evitar la formació de gel o condensació.

 

Eficiència energètica - Hermeticitat:

Quan obrim la nostra porta passa el següent:

  • L'aire fred i dens que es troba dins la càmera s'escapa per l'obertura.
  • L'aire fred és reemplaçat per aire càlid i humit (amb alta humitat).

Això té les conseqüències següents:

  • L'aire calent s'ha de refredar a la temperatura de la cambra.
  • La humitat a l'aire es condensa i es congela.
  • El gel es diposita a l'evaporador i disminueix l'eficiència/rendiment de la refrigeració.
  • Cal eliminar el gel periòdicament.

Això crea uns costos elevats de funcionament de la càmera i pot afectar la funcionalitat de la porta.

 

Consell 1 - Mida adequada

 

Per optimitzar el rendiment energètic d'un sistema de refrigeració, és important determinar la mida adequada de la porta a l'estrictament necessària.

 

Una porta ampla i baixa és una millor solució que una porta estreta i alta ja que redueix la pèrdua de fred per convecció.

 

L'alçada de la porta influeix en la força motriu que empeny l'aire refrigerat fora de la porta, per la qual cosa una porta estreta i alta afavoreix una fuita d'aire més gran.

 

Per tant, tal com es pot observar al gràfic, es recomana triar una porta amb una mida que s’ajusti a l'estricte necessari preferentment amb una alçada reduïda per minimitzar el consum energètic del sistema de refrigeració.

 

Consell 2 - 2 portes de diferent mida

 

L'opció d'accedir als magatzems frigorífics a través de dues portes independents redueix les pèrdues de fred en evitar que s'obri la porta gran quan només s’hi accedeix una persona, minimitzant la mida de l'obertura per la qual entra o surt aire de la sala.

 

Avalua l’ús de 2 portes independents!

Ø Una porta gran per a ús ocasional

Ø Una porta mida reduïda de pas personal o transpalet.

 

Avalua l'ús de 2 portes en 1!

Ø Una porta gran amb porta de pas de persones integrada

 

Consell 3 - Gruix adequat de la fulla

 

El gruix adequat d'una porta frigorífica depèn de diversos factors com ara la temperatura de la cambra i el diferencial de temperatura interna/externa.

A la nostra gamma de portes frigorífiques, el gruix de la fulla pot variar entre 75 - 90 - 120 - 160 i 200 mm segons el model.

 
     
 

 

S'observa que amb un gruix adequat de la porta i en funció de les condicions de la cambra, es pot obtenir un estalvi energètic (conductivitat) fins a

ü 160 mm <-> 90 mm : 78%

ü 120 mm <-> 90 mm : 33%

ü 160 mm <-> 120 mm : 33%

 

Consell 4 - Marcs amb 1 o 2 ponts tèrmics

 

Els marcs de les portes frigorífics són un element important per a garantir la qualitat i la seguretat dels productes emmagatzemats a la cambra frigorífica.

Hi han diferents dissenys i utilitzacions de materials tals com l’alumini, l’inoxidable segons les necessitats de cada sector.

 

Marcs d'alumini resulten econòmics i fàcils d'instal·lar comparat amb marcs d'inoxidable que tenen més durabilitat i resistència, però així mateix surten més cars, pesats i difícils de manipular.

 

Els marcs en alumini de Tané es classifiquen en dos tipus:
 

Una línea comercial/mitjana i la línea d'altes prestacions.

 

  • La línea comercial/mitjana té un marc d’alumini amb un pont tèrmic que internament separa la zona exterior de la zona interior de la cambra evitant condensació superficial.

 

  • La línea d'altes prestacions té un marc d'alumini reforçat amb doble pont tèrmic que aïlla encara millor la zona exterior de la zona amb la resistència elèctrica i que aïlla aquesta zona novament amb la zona interior de la cambra.

 

 

En el cas de portes per a congelació els marcs en inoxidable resulten una mica menys eficients energèticament en necessitar una resistència elèctrica més potent per evitar la formació de gel.

Per això, per a túnels de congelar es recomana utilitzar sempre el marc d’alumini reforçat de la línia d'altes prestacions i per a ultracongelació utilitzar un gruix de la fulla de fins a 200 mm que garanteix un aïllament òptim.

 

Per tant, pel que fa al marc de les portes, cal cercar un equilibri entre facilitat de muntatge, eficiència energètica i la seva durabilitat.

 

Consell 5 - Hermeticitat

 

L'hermeticitat i l'eficiència energètica són dos aspectes clau pel que fa al disseny de portes.

 

Una de les zones més importants per garantir aquestes propietats és la junta o rivet entre el marc i la fulla de la porta y que el converteix en un punt crític per on es poden produir fuites d'aire i de calor.

 

En cas de congelació, una junta deficient pot resultar a la formació de gel i dificultar l'ús de la porta.

 

   
   
     
Junta ben aixafada   Juntes massa grans

 

Per millorar el rendiment de la junta, es recomana minimitzar l'amplada de la junta per reduir la superfície exposada a l'exterior i millorar l'aïllament tèrmic i acústic.

 

Una bona hermeticitat pot suposar un estalvi energètic de fins al 60% en el consum de refrigeració.

 

Consell 6 - Resistència elèctrica

 

La resistència elèctrica de la porta ha de ser adequada a l'ús que se li donarà i només hauria d'estar necessària per a portes de congelació.

La potència de la resistència pot variar entre 25 W/m, 40 W/m o 60 W/m segons les necessitats.

 

No s'ha de fer servir la resistència per evitar la condensació dels marcs de la porta si aquests no són ben concebuts per a l'aplicació.
Això suposaria un consum innecessari d'energia i un cost més gran per tota la vida de la porta.

 

Per exemple, una porta 2 x 6 metres per a un assecador (no congelació) que requereix una resistència en tenir un marc inadequat que genera condensació, consumiria 25 W/m per hora, cosa que equival a uns 9,6 KW/dia, o uns 3.500 KWh per porta a l'any (una despesa d'uns 450€/any).

 

Consell 7 - Regulador de Tª de la resistència elèctrica

 

Per millorar l'eficiència energètica i la sostenibilitat de les portes Tané, s'equipen les portes frigorífiques per a congelació i ultracongelació per defecte o en opció, amb un dispositiu de regulació de la resistència tèrmica del marc.

 

 

Aquest dispositiu regula automàticament i en temps real la potència tèrmica de la resistència del marc perquè no generi gel al marc i s'adapta directament a les variacions de temperatura quan s'obren les portes.

 

En regular la temperatura al mínim necessari, s'aconsegueix un estalvi energètic significatiu que pot arribar fins a un 70% segons l'ús de la porta.

 

Amb això també s'evita sobreescalfaments si s'ha desactivat el fred de la càmera, o que aquesta resistència treballi sense necessitat maximitzant-ne la vida útil.

 


Aquest regulador és fàcil de configurar i compatible amb diferents models de portes de congelació noves o anteriors a la introducció del dispositiu.

 

Consell 8 - Temps d'obertura

 

L'eficiència energètica d'una cambra frigorífica també depèn del temps que la porta roman oberta.

Quan la porta s'obre, l'aire fred s'escapa i l'aire calent entra, cosa que augmenta la càrrega tèrmica del sistema.

 

Per minimitzar aquest efecte, es recomana reduir el temps d’obertura de la porta a menys de 7 a 10 segons.

 

Segons un estudi, els primers 7 segons són els més crítics, ja que l'aire s'accelera des d'una velocitat nul·la fins a una velocitat constant que determina la pèrdua de calor.

 

Després dels 7 segons, la pèrdua de calor es manté fixa, però és més gran que la pèrdua inicial.

 

Per tant, tancar la porta tan aviat com sigui possible pot generar enormes beneficis en termes d'estalvi d'energia i conservació dels aliments.

 

Consell 9 - Automatitzar

 

La millor manera per assegurar l'ús uniforme d'una porta és automatitzar la porta mitjançant un sistema de control que permeti ajustar els paràmetres d'obertura i tancament, velocitat, temps d'espera, etc. segons les necessitats de cada lloc.

 

Aquests paràmetres permeten adaptar la porta al tipus de trànsit que es produeix, ja sigui de persones o de carretons.

Per exemple, es pot programar una obertura ràpida i un tancament lent per evitar cops o danys a la porta, o una obertura parcial o completa per facilitar el pas de vianants o de transpalets/carretons elevadors respectivament.

Així mateix, es pot programar un tancament automàtic per tal de minimitzar la pèrdua energètica per la porta oberta.

 

Hi ha diferents opcions de sistema de control per automatitzar una porta.

Una opció preferent és fer servir un tirador de sostre o una botonera al costat de la porta, ja que obliguen a reduir la velocitat en passar per la porta, cosa que millora la seguretat en els moviments al voltant de la porta.

 

Una altra opció és l'ús d'un comandament a distància, un camp magnètic o un radar per detectar la presència d'objectes o persones i activar així l'obertura, però poden disminuir l'eficiència energètica d’una porta si provoquen massa obertures innecessàries als passadissos quan els sensors no estan ben calibrats per detectar trànsit per la porta.

 

Consell 10 - Humitat

 

Dominar la regulació del flux d'aire de banda a banda és important per mantenir la temperatura i la humitat adequada en un espai tancat.

El flux dʻaire també dependrà de la diferència de pressió entre les zones, que es pot modificar amb sistemes de calefacció o refrigeració.

 

Un factor que influeix en la regulació del flux dʻaire és la temperatura de lʻaire que es genera.

No és el mateix generar aire a -30ºC que a +5ºC, ja que l'aire fred és més dens i pesat que l'aire calent, i per tant tendeix a baixar i desplaçar l'aire calent cap amunt, creant corrents de convecció.

 

Per mantenir un control d'humitat òptim a l'interior i exterior d'una cambra frigorífica, és important comptar amb un sistema de refrigeració que pugui regular la temperatura i la humitat de manera eficient i precisa, així com amb un aïllament tèrmic que eviti les pèrdues de fred i les condensacions.

 

Una manera de reduir l'intercanvi d'aire i humitat entre l'interior i l'exterior de la càmera és fer servir una combinació de porta frigorífica i una porta ràpida.

 

La porta frigorífica s'obri només quan calgui, i la porta ràpida es tanqui automàticament després de cada pas.

 

D´aquesta manera, es minimitza el temps d´exposició a l’ambient exterior i es talla el flux d´aire.

Quan no hi ha un trànsit perllongat per les portes, la porta frigorífica es tanca i evita pèrdues d’energia en posició tancada.

 
 

 

Una altra opció per evitar l’entrada d’aire i humitat de l´exterior és combinar la porta frigorífica amb una cortina d’aire.

 

La cortina d’aire es munta sobre la porta frigorífica, que generi una barrera invisible d’aire a pressió que redueix o elimina el pas d’aire.

 

Aquesta solució també ajuda a estalviar energia en reduir la càrrega tèrmica de la càmera, però cal tenir en compte que el control d'humitat d'una cortina d'aire o porta ràpida amb cortina d'aire incorporada pot comportar un consum energètic més gran que el propi sistema de deshumidificació de l’aire de la càmera.

 

 

Per això, cal avaluar el cost-benefici de cada mesura i cercar l'equilibri entre l'estalvi energètic de la instal·lació global i el consum d'energia de les mesures posades a la instal·lació.

 

Consell 11 - Sectorització

 

 

 

A tota indústria el risc d'incendi és present cada dia tal com ho reflecteixen les normatives de construcció, les mesures preventives i la necessitat creixent de sectoritzar les diferents zones de treball a les indústries.

 

Els recintes frigorífics tampoc no són una excepció i per protegir els productes emmagatzemats en cambres frigorífiques i evitar la propagació d'incendis, es recomana actualment a instal·lar portes frigorífiques-tallafocs a les zones on formen part de la sectorització contra el foc.

 

La porta frigorífica-tallafoc combina 2 característiques en una porta:

  • Sectoritzar zones amb temperatures baixes
  • Evitar la propagació del foc en cas d'incendi

Optimitzant l'espai necessari ja que, en lloc de 2 portes, n'hi ha prou amb una.

 
 

Aquestes portes disposen de certificats de marcatge CE, assajades d’acord amb el procediment EN1634-1, obtenint una resistència al foc de EI1 i EI2 60 minuts o EI1 i EI2 120 minuts respectivament.

Tenen una capacitat de mantenir una temperatura interior de fins a -20ºC a -25ºC en funció del diferencial de la temperatura interior/exterior.

Disposen d'un sistema de tancament automàtic en cas de detectar una alarma de foc, mitjançant un dispositiu electromecànic.

 

 

Molt sovint són equipades en magatzems frigorífics intel·ligents automàtics on són combinades amb portes ràpides per regular de forma completament automàtic el flux de caixes o pallets.

 

En arribar mercaderia, la porta tallafocs-frigorífica s'obre, es treballa amb la porta ràpida i passat un temps determinat sense pas de mercaderia per les portes, la frigorífica tallafoc es tanqui per evitar pèrdues energètiques per les portes.

 

En cas d'alarma de foc, l'alimentació de mercaderia es para fora de la zona de pas de les portes, i la frigorífica-tallafocs es tanca i sectoritza automàticament el magatzem.

 

 

Tots aquests consells permeten reduir el consum d’energia i els costos operatius, així com millorar la conservació dels productes emmagatzemats i la seguretat alimentària.

 

A més, una porta frigorífica eficient contribueix a disminuir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i l'impacte ambiental de les cambres frigorífiques.

Veure: 
Més noticies

 

 

 

 

 

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis.

 

Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto